Date Istorice

Anul fondării satului Ceadîr: 1489;

Numărul populației: 1273;

Distanța pînă la Chișinău: 80 km;

Ziua satului: 6 mai – Sfîntul Gheorghe;

Primar: Tabac Mihail

Secretarul Consiliului: Coșcodan Ecaterina;

Satul Ceadîr este situat la distanța de 38 km nord de centrul raional Leova, la 80 km de capitala Moldovei, or. Chișinău și la 10 km de traseul național Chișinău – Leova – Cahul.

Ceadîr este un sat intemeiat în timpul năvălirilor barbare pe aceste teritorii, mai tîrziu a fost colonizat de către găgăujii veniți din sudul Basarabiei și care și-au format aici regiunea lor Hotîrniceni („Ocol pentru creșterea vitelor”) în componența căruia intrau cîteva sate: Ceadîr, Mingir, Cărpineni, Orac, Caracui.

Numele satului Ceadîr este un cuvînt de origine turcă, care în traducere înseamnă: colibă, cort, umbrătoare de soare, acoperămînt.

Fondul funciar al primăriei este 1788,41 ha, dintre care:

  • terenuri cu destinație agricolă 1079,53 ha;
  • terenuri destinate caselor de locuit, clădirilor de menire social-culturală, a altor construcții și amenajări